× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
SPONSORER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sista Slaget: En ny tid - 1800-talsvecka
augusti 21-22, 2010

KLICKA HÄR!


SISTA SLAGET - Slaget vid Sävar
augusti 18-19, 2009

KLICKA HÄR!


Regeringen stödjer uppmärksammande av märkesåret
augusti 21, 2008

Regeringen har beslutat, som ett led i firandet av Märkesåret 1809, att stödja projektet "Sista Slaget".

Som en av flertal officiella aktiviteter under märkesåret planerar föreningen Interaktiv historia tillsammans med bland andra Umeå Kommun en reenactment (återuppförande) av Slaget i Sävar. Regeringen beviljar Umeå kommun 1,5 miljoner kronor i medfinansiering av aktiviteterna.

Regeringen vill stödja kommunens ambition till näringslivsutveckling i regionen genom att etablera slagfälten i Sävar och Ratan och dess historia som långsiktig turistattraktion.

Märkesåret 1809 är ett regeringsprojekt som ska uppmärksamma att det är 200 år sedan Finland och Sverige blev två länder. Syftet är att stärka samhörigheten mellan Finland och Sverige.

Skriv en kommentarFredskonferens och historieprojekt stöttas av kommunen
augusti 19, 2008

Två arrangemang som uppmärksammar 200 av fred i Sverige får ekonomiskt stöd av Umeå kommun.

Umeå kommun avsätter 550 000 kronor till Sista slaget, en fredskonferens som också innehåller rollspel. Bakom arrangemanget står föreningen Interaktiv Historia. Projektet har, av den svenska nationalkommittén för Märkesåret 1809, utsetts till ett av Sveriges officiella arrangemang. Sista slaget, som ska äga rum i Umeå i augusti nästa år, ska bland annat innehålla rollspel, workshops om fred, en fredskonsert, och ett återskapande av slaget i Sävar 1809.

Projektet "Ett krig, två slag, många minnen" får 40 000 per år 2009 och 2010. Umeå universitet, Sävar hembygdsförening och Oravais historiska förening, ska bland annat med hjälp av arkeologi, studera slagen i Sävar och Oravais närmare. Mer kunskap om Sveriges och Finlands gemensamma historia är målet. Vägen dit går via tvärvetenskap.

Skriv en kommentarDagarna i Tilsit
april 3, 2008

Vår första pjäs i trilogin om 1809 års krig och dess orsaker hade premiär den 10 december och mottogs väldigt positivt av såväl press som allmänhet. Föreningen närvarade med sitt utställningsmaterial och möttes av idel intresserade och inspirerande besökare.

Skriv en kommentarFortbildningsdag Officerare
april 3, 2008

Den 17:e november hölls en väldigt lyckad fortbildningsdag på Sävarskolan med Martin Hårdstedt från Umeå Universitet och Göran Backman från Oravais historiska förening som föreläsare. Dagen avslutades med att Göran ledde officerarna i historisk excercis.

Skriv en kommentarSävcon VII
april 3, 2008

Mellan den 2-4 november hölls det sjunde rollspelskonventet i ordningen på Sävarskolan. Helgen innehöll cirka 180 deltagare, en massa rollspel (bland annat ett testspel av rollspelet 1809 som föreningen håller på att utveckla), gemensamt bad, besök av collector's point, fikaförsäljning, prisutdelning i slutet och en massa glada människor! Konventet har slagit besöksrekord varje år de senaste åren!

Skriv en kommentarExtra Föreningsstämma
april 3, 2008

Föreningen håller en extra föreningsstämma den 2 november kl. 08.00 på Sävarskolan.

Skriv en kommentarSista Slaget – ett av det officiella Sveriges arrangemang 2009
april 3, 2008

I början av oktober meddelades föreningen vid ett möte med Per Unckel, ordförande för exekutivgruppen för Nationalkommittén för märkesåret 2009, att projektet "Sista slaget" blivit utvalt som ett av det officiella Sveriges arrangemang 2009!

Skriv en kommentarExtra föreningsstämma
april 3, 2008

Föreningen håller en extra föreningsstämma den 9 oktober kl. 13.00 på Sävarskolan.

Skriv en kommentarÅrsdagen 2007
augusti 23, 2007


Årsdagen

Söndagen den 19 augusti – årsdagen av slaget i Sävar var en väldigt lyckad och trevlig tillställning. Föreningen presenterade delar av sitt material från Noliamässan och levandegjorde tillsammans med hembygdsföreningen de guidade turerna som gick genom byn. På kvällen presenterades den fältarkeologiska undersökning som gjorts i Sävar av Umeå Universitet, nationalkommitténs bildande, samt de lokala föreningarnas planer för 200-års jubiléet. Kanske var det vädret, eller de uppskattade programmet som lockade ca. 200 personer!

Skriv en kommentarStora Nolia 2007
augusti 23, 2007

Nolia – en resumé av en stor succé

Besökare:
Med tiotusentals besökare på Nolia under dessa dagar, med vissa dagar svaga och andra riktigt bra, så kan vi lugnt räkna med att tusentals nu känner till oss. Tusentals har tagit broscher och pratat lite med oss. Hundratals har pratat länge och allvarligt med oss.

Speciella besökare:
Maud Olofsson, näringsminister och ledamot av "Nationalkommittén, hennes man Rolf Olofsson, personalchef i Robertsfors, Höjdare från "Företagarna" (Småföretagarnas riksförbund), utredare från Allmänna arvsfonden, Sävar KDN:s ordförande och viceordförande. En framtida sponsor, tjänstemän från Sävar kommundel, diverse intressanta personer som erbjöd oss att förmedla sponsorskontakter och kontakter med andra reenactmentgrupper bl.a. på Svea Livgarde. Listan tar aldrig slut.

Möten vi hade:
Svenskt Militärhistoriska Biblioteket (överendskommelse om samarbete), Försvaret och Hemvärnet (preliminär "överenskommelse" om samarbete), Företagarna (preliminär "överenskommelse" om samarbete), Sävargårdens ägare (preliminär "överenskommelse" om samarbete), Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd i Umeå och ledamot i "Nationalkommittén för 1809", Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå, Jan Björinge, stadsdirektör (högsta tjänsteman) i Umeå, mfl.

Samarbetspartners för fred:
Peacequest delade monter med oss i tre dagar. Vi hade ett möte och kom överens om framtida samarbete.

Värvingar:
Ca. 80 st har anmält sitt intresse av att komma med i (eller veta mer om) Officerskåren och Soldatkåren, ett antal sponsorer, 20 nya medlemmar och ett antal stöttepelare (trots att vi är verkligt dåliga på att värva stöttepelare så växer den gruppen sakta men säkert hela tiden).

Vi visade också upp en imponerande monter med två 6 meterstält och två mindre tält, vi hade en jätte banderoll, ett antal mindre banderoller och minst åtta roll-upps. Två stora bord, fem mindre bord och ett tjugotal stolar. Tusentals flyers, tillsammans med tusentals tolvsidiga och åttsidiga broshyrer gjorde att vi verkligen kom att synas.

Kort sagt, Nolia var en succé!!!

Skriv en kommentar


Succé på Noliamässan
augusti 18, 2007

Föreningen Interaktiv Historia satsade stort på årets Noliamässa. Vilket också gav resultat.

Skriv en kommentar


Soldaternas sommaravslutning
juni 28, 2007

Soldaternas sommaravslutning

Officerskåren har exercerat på onsdagar vid gamla idrottshallen på Umestan/gamla I 20 under våren.
Man hann precis prova exercis med bössor innan det avslutande exercistillfället inför sommaruppehållet den 27:e. En festkommitté hade bildats, som ansvarade för att göra det avslutande tillfället till en trevlig tillställning.

Skriv en kommentar


Saxat från umea.se
juni 20, 2007
Marie-Louise Rönnmark i Nationalkommitté för 1809

Marie- Louise Rönnmark, kommunalråd i Umeå (s), har utsetts att ingå i regeringens Nationalkommitté för 1809. Arbetet kommer bland annat att vara inriktat på att uppmärksamma de 200 år av fred som Sverige upplevt efter slagen vid Rätan och Sävar 1809. Kommittén kommer att ledas av utrikesminister Carl Bildt.

Regeringen ligger bakom initiativet att tillsätta en nationalkommitté till 200-årsminnet av händelserna 1809.

Kommitténs arbete kommer att vara inriktat på att stimulera myndigheter, organisationer och privatpersoner att på ideell basis under de närmaste åren uppmärksamma och sprida kunskap om händelserna 1809.

– Jag har tackat ja till att medverka eftersom det är viktigt för mig att uppmärksamma freden och även Umeås starka koppling till händelserna 1809, säger Marie-Louise Rönnmark kommunalråd (s).

Nationalkommitténs först möte äger rum idag torsdag den 20 juni i Stockholm, klockan 15.00.

För mer information kontakta:

Marie-Louise Rönnmark
Kommunalråd (s)
Umeå kommun
070-655 64 84
marie-louise.ronnmark@umea.se

Jörgen Boman
Pressinformatör
Informationsenheten
Umeå kommun
090-16 11 24
070- 669 00 10
jorgen.boman@umea.se


Skriv en kommentar


Sävar marknad
maj 27, 2007

Sävar marknad
På Söndagen den 27:e maj stod föreningen på marknaden i Sävar. Där fick vi möjlighet att presentera vårt material och visa upp några av våra soldater. Det hela var en lyckad tillställning!

Skriv en kommentarKulturnatta
maj 19, 2007

Kulturnatta
Under kulturnatta stod föreningen i Rådhusparken i Umeå mellan. Vi presenterade projektet, värvade medlemmar, soldater och stöttepelare, samt knöt viktiga och intressanta kontakter med människor som besökte vårt tält. En tapper skara på ca. 8 soldaterna stod även för uppskattade uppvisningar såväl i parken som på torget.

Skriv en kommentarPressmeddelande från Utrikesdepartementet
maj 16, 2007

Upprättande av en nationalkomm itté till 200-årsminnet av händelserna 1809

Regeringen har beslutat att tillsätta en nationalkommitté till 200-årsminnet av händelserna 1809. Kommittén kommer att ledas av utrikesminister Carl Bildt.

År 2009 kommer tvåhundra år att ha gått sedan Sverige och Finland skiljdes åt genom fredsfördraget i Fredrikshamn . Finland blev då ett autonomt ryskt storfurstendöme. Det dåvarande svenska riket, som förlorade en tredjedel av sitt territorium och en fjärdedel av sin befolkning, fick i allt väsentligt de gränser som Sverige har i dag.

- Det finns många starka skäl att på olika sätt uppmärksamma betydelsen av de viktiga händelserna 1809 och vad de kom att betyda för våra två länder. Historien är utgångspunkten för framtiden, säger utrikesminister Bildt.

- - - - - - - - - - -

År 1809 blev slutet på en sexhundra år lång epok, då de svenska och finländska landskapen formade det svenska riket. Denna gemenskap har satt djupa spår i båda ländernas utveckling.

Genom 1812-års uppgörelse mellan kronprins Karl Johan och tsar Alexander inleddes ett nytt skede av två århundraden med fortsatt nära kontakter och ömsesidigt beroende mellan Sverige och Finland. Det skedde i nya former genom Finlands ställning, först som ett autonomt storfurstendöme, efter 1917 som en självständig stat. Särskilt under de senaste femton åren, då både Finland och Sverige blivit medlemmar i den Europeiska unionen, har detta samarbete kunnat vidgas och fördjupas.

Kontakt
Mikael Dahl
Ambassadör
Enheten för Europeiska unionen i UD
08-405 50 73UD:s presstjänst
dagtid
08-405 57 30

Skriv en kommentarFöreningsstämman
april 2, 2007

Föreningsstämman

Den 1 april hölls ordinarie föreningsstämma (årsmöte). Uppslutningen var god, 26 stycken medlemmar deltog. 2007 års styrelse ser ut som följer:
- Hampus Råde, ordförande
- Sandra Lindberg, vice ordförande
- Jonas Nilsson, sekreterare
- Sanna Lindgren, vice sekreterare
- Robert Andersson (kassör utanför styrelsen)
- Jenny Norman, vice kassör
- Christer Edling, ledamot
- Linda Adolphson, ledamot
- Sanna Hedlund, ledamot
- Erik Säterborg, ledamot

Suppleanter:
- Josefin Hjärpe
- Petter Nilsson-Wihlbäck
- Ulf Nilsson
- Maria Viklund
- Kristina Viklund

Styrelsen utökad med såväl ledamöter som suppleanter, detta för att stärka upp organisation och få fler i arbete. Christer Edling, valde på egen begäran att släppa titeln som vice ordförande eftersom han redan har en titel (projektansvarig Sista slaget). Under föreningsstämman gjordes också en stadgeändring, medarbetare las till i våra stadgar.

Skriv en kommentarFIH årsmöte
mars 25, 2007

Söndagen den 1 april håller FIH ordinarie föreningsstämma (årsmöte) i Sävarskolans matsal klockan 13.00. Ett ypperligt tillfälle att utöva dina demokratiska rättigheter i föreningen, få senaste nytt och betala årets medlemsavgift. FIH bjuder på fika efter mötet.
/Styrelsen

Skriv en kommentarFöredrag om Finska Kriget
februari 21, 2007

Författaren och universitetslektorn vi Umeå Universitet, Martin Hårdstedt besökte Sävar bibliotek och höll ett uppskattat föredrag om det Finska Kriget 1808-1809, torsdagen 15 februari. Föredraget baserades på hans historieforskning på området. FIH arrangerade föredraget tillsammans med Sävarbiblioteket. Tillställningen uppskattades högt av de närvarande och FIH hoppas kunna bjuda på fler föredrag med Martin Hårdstedt framöver.
Nästa chans att möta föreningen är vid det öppna vinterlajvet Sävar är inte Narnia, nu på lördag den 24 februari. Kom och upplev föreningens första lajv! Du kanske till och med vill vara med och delta? ? Vi startar klockan 12.00 i Kryppedalen.
/Kansliet

Skriv en kommentarMidvinterfest - kultur för alla
februari 10, 2007

Föreningen Interaktiv Historia var med på kommunens Midvinterfest - kultur för alla lördagen den 3 februari på Umeå Folkets Hus. Där deltog föreningen som en av 40 anmälda föreningar från Umeå kommun.
/Kansliet

Skriv en kommentarÖppet Stadshus i Umeå
februari 8, 2007

Den 20 januari var föreningen inbjuden av Sävar kommundelsförvaltning att vara med och representera kommundelen på Öppet Stadshus i Umeå. Kommunen uppskattar att ca 4000 personer besökte Stadshuset under de fyra timmarna där de bland annat kunde se Föreningen Interaktiv Historias nya snygga banderoller för första gången samt få information om föreningens planer inför 2009.
Efter en stark insats med utdelning av föreningens broschyr till hushållen i Sävar hölls det första Stöttepelarmötet i Sävarskolan matsal den 31 januari. En liten, men genuint intresserad grupp Sävarbor lyckades ta sig till mötet som resulterade i föreningens första rekryterade stöttepelare. Tusen tack till er som anslöt er under mötet – ni är otroligt viktiga för att vi ska kunna genomföra våra visioner inför 2009. Om du vill bli stöttepelare kan du läsa om hur du går till väga här. /Kansliet

Skriv en kommentarSverok Övre Norrlands årsmöte och spelhelg 2007
januari 25, 2007

Sverok ÖN bjuder alla sina medlemsföreningar på resa, kost, logi och underhållning till helgen den 17-18 mars. Är du sugen på att åka på spelhelg i Boden? Alla medlemmar i FIH är välkomna att åka - kontakta Jenny på kansliet för anmälan!
/Kansliet

Skriv en kommentarKansliets öppettider
januari 24, 2007

Kansliets öppettider kommer att förändras under våren. Under februari har kansliet öppet tisdag-torsdag. Kontakta i förväg för att vara säker på att kansliet är bemannat. Mer info och aktuella tider på vår kontaktsida.

Skriv en kommentarTävlingen på Sävar julmarknad är avgjord
november 27, 2006

Kanonkulan från Sista Slaget vägde 2054 gram. Ett stort TACK till familjen Svegbäck för utlåning av kanonkulan. Första pris är ett presentkort på 200 kronor och delat andra pris är två presentkort på 100 kronor. Presentkorten gäller på ICA Supermarket i Sävar. Vinnarna meddelas per telefon av kansliet under veckan. Grattis från FIH till de tre vinnarna som gissade närmast!
/Kansliet

Skriv en kommentarVi står på Sävar julmarknad
november 26, 2006

Du kan hitta oss både vid ICA och på skolan. Missa inte vår tävling på skolan, där du kan vinna presentkort på ICA om du kan gissa rätt på vad en kanonkula från Slaget vid Sävar 1809 väger.
/Kansliet

Skriv en kommentarNu är det SÄVCON i trenne dagar
november 3, 2006

Sävar skola är i helgen full av höstlovslediga rollspelande ungdomar. Föreningen Interaktiv Historia är på plats och informerar om vår verksamhet och som Sista Slaget.
/Kansliet

Skriv en kommentarSävcon till helgen
oktober 29, 2006

Föreningen Interaktiv Historia arrangerar det sjätte SÄVCON till helgen. Den 3:e-5:e November hålls det ute i Sävar. Läs gärna mer om SÄVCON VI
/Kansliet

Skriv en kommentarVi finns på Umeå Universitet
oktober 25, 2006

Idag är vi på Umeå Universitet på föreningsmässan klockan 11-14. Den finns på Universum och vi hoppas att se dig och många fler besökare. Titta gärna förbi och besök vårt bord.
/Kansliet

Skriv en kommentarFöreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar