× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
SPONSORER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Föreningen Interaktiv Historia är en ideell organisation vars projekt "Sista Slaget" har godkänts av den svenska Nationalkommittén för märkesåret 2009, lett av landshövding Per Unckel, som ett av Det Officiella Sveriges arrangemang 2009 (www.markesaret1809.se). 2009 års uppsättning av Sista Slaget gästades av DD.MM Konungen och Drottning och H.K.H Kronprinsessan.

Sista slaget syftar till göra ett historiskt återskapande av slaget i Sävar den 19:e augusti 1809. Arrangemanget åskådliggörs av reenactmentgrupper från såväl Sverige, Finland, Ryssland och andra länder. Genom vad som kan liknas med en stor teater är syftet med detta återskapande att visa hur denna 200-åriga händelse gick till på ett så historiskt korrekt sätt som möjligt för att ge åskådaren en djupare förståelse av den Svenska och västerbottniska historien.

Klick här för att gå till Sista Slagets hemsida

Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar