× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
SPONSORER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som Stöttepelare hjälper du oss att nå målen:
* Att marknadsföra bygden – både nationellt och internationellt – som en kulturell mötes­plats för såväl ung som gammal. Genom att arrangera aktiviteter som ger mer än bara underhållning visa att kulturen även kan användas i ett undervisande och intresse­skapande syfte. Att sätta bygden och dess historia på kartan.
* Att bidra till att skapa och befästa en förståelse för betydelsen av fredens positiva påverkan på vårt land och visa på dess påverkan både nationellt och som förebild för omvärlden.
* Att levandegöra bygdens historia för en bred allmänhet. Göra det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Att förstå och känna till bygdens plats i historien. Att göra kulturen och historien till en levande del i samhället.
* Att erbjuda ungdomar en chans att delta och påverka. Ungdomar skall ges en chans att engagera sig i bygdens historia. De skall få möjlighet att delta på samma vilkor som vuxna. Både flickor och pojkar skall få möjlighet att vara med och utveckla projektet. Ett av projektets viktigaste syften är att öppna möjligheter att bryta de gängse normerna då det gäller arbetsfördelningen mellan könen.

Som Stöttepelare har ni genom ert bidrag sett till att vi förbättrar möjligheterna att:
* Främst underhålla vår dagliga drift såsom frimärken, skrivpapper m.m.
* Sy uniformer till ett kommande re-enactment år 2009
* Trycka 3 olika böcker och annat material som utges av föreningen
* Årligen uppföra pjäser skrivna och producerade av föreningen
* Anordna ungdomsseminarier om fred och aktiveter för bygdens ungdomar
* Bistå med faktaböcker och litteratur som ger allmänheten möjligheter att lära sig mer om den betydande historien om slaget och Sävar

En Stöttepelare godkänner och lyder under följande paragraf ur våra stadgar:
§10 Stöttepelare
En stöttepelare är en person som stöder FIH:s syfte och verksamhet, främst med ett Stöttepelarbidrag, men också med praktiskt stöd om stöttepelaren så önskar. Stöttepelare kan den bli som godkänner FIH:s syfte, denna paragraf (§10 Stöttepelare) i FIH:s stadgar, skriftligt anhåller om status som stöttepelare och betalar stöttepelarbidrag. Stöttepelarbidraget fastställs av FIH:s styrelse, men ska vara minst 300 kr per år.
En Stöttepelare har ingen rösträtt i föreningen, men har rätt att:
- få skriftlig information om Föreningen Interaktiv Historias verksamhet minst fyra gånger per år.
- kallas till ett Stöttepelarmöte minst en gång per år för att få information och få delge sina idéer.
- få inbjudan till vissa av föreningens arrangemang.
- få tillgång till eventuella rabatter på föreningens arrangemang


Ansökningsblankett för att bli Stöttepelare för FIH

När blanketten är utskriven läser du igenom den och fyller i den. Sedan kan du skicka den till vårt kansli, eller lämna den på kansliet på Kungsvägen 8B (Café Vändpunkten):
Föreningen Interaktiv Historia, Box 34, 918 31 Sävar
Sedan betalar du Stöttepelarbidraget. Detta kan du göra på banken, eller på din Internetbank, alternativt hos oss på kansliet.
Bankgiro: 5573-8017
- I meddelande fältet skriver du ditt namn och de 6 första sifforna i personnumret.
- Om inbetalningen görs via Internetbank skriver du ett meddelande istället för OCR.
Är du osäker eller vill ha hjälp med betalningen, ring då kansliet på 090 - 983 63


Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar