× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 


FÖRFATTARNA

Information om författarna

• Martin Hårdstedt
Huvudredaktör, Lektor vid Umeå universitet

Historiker vid Umeå universitet som särskilt har ägnat sig åt forskning om 1808-1809 års krig. Har förutom avhandlingen Om krigets förutsättningar också utgivit det populärhistoriska verket Finska kriget samt medverkat till antal militärhistoriska översiktsverk som Krig kring Kvarken och Svenska slagfält. Ansvarar för de delar som rör de storpolitiska skeendena kring kriget.


• Jonas Nilsson
Redaktör, Projektassistent vid Sista slaget samt SO- och musiklärare

Arbetar inom föreningen i synnerhet med soldaternas utrustning, deras liv och villkor. Han ansvarar också för dessa delar i boken.


• AnnaSara Hammar
Manusförfattare och historielärare, doktorand i historia

Har tidigare ansvarat för föreningens teatertrilogi och skrivit pjäserna Dagarna i Tilsit, Sveaborg och Cederströmska huset (premiär hösten 2009). Ansvarar också för manus till återskapandet av slaget. Har hand om de avsnitt om berör själva slaget och det militära händelseförloppet.


• Robert Eckeryd
Doktorand i historia

Har i samarbete med släktforskargruppen i Sävar djupanalyserat krigets inverkan på byn Sävar, ned till den enskilda familjerna och presenterar i sitt avsnitt en hel del nya fakta om lokalsamhället Sävar samt klargör ett antal frågetecken.


• Linus Råde
Rollspelsproducent, filosofie magister i sociologi

Anställd av föreningen för framtagande av en serie rollspel, alla med anknytning till kriget 1808-1809, som ska kunna användas i samarbete med skolundervisning. Tillsammans med Maria ansvarar han krigets inverkan på civilbefolkningen, i synnerhet den lokala förvaltningen.


• Maria Wiklund
Historielärare

Ansvarar tillsammans med Linus för krigets inverkan på civilbefolkningen, i synnerhet de delar som berör sjukvård, kronoskjutsar och soldaternas förläggningar hos bondebefolkningen.


I samband med uppmärksammandet av 1808 - 1809 års krig och återskapandet av slaget vid Sävar arbetar föreningen också med en bok om dessa händelser. Boken kommer att ge en ingående bild av dels själva slaget men också av de omständigheter som ledde dithän. Framför allt står den lilla människans villkor och vardag i fokus. Vad hände egentligen med byn Sävar under och efter slaget? Hur levde de soldater och officerare som stred vid Sävar? Hur såg sjukvården ut? Vad tänkte och tyckte man egentligen om kriget?


FÖRHANDSBOKNING
Det är nu möjligt att förhandsboka vår bok, Slaget vid Säfvar.
För att boka ett eller fler exemplar, skicka ett mejl till

info@interaktivhistoria.se

Inkludera för- och efternamn, adress, postnummer, ort och telefonnummer samt önskat antal exemplar av boken
Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar