× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
SPONSORER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HUR HADE VÄRLDEN SETT ut om Romarriket inte gått under? Hur hade Europa sett ut om Napoleon inte förlorat vid Waterloo? Hur hade Sverige sett ut om Finska kriget inte gick som det gick?

DETTA ÄR FRÅGOR som vi aldrig kommer att få något självklart svar på. Men visst lockar det fantasin att fundera. Självklart ska vi blicka framåt, men vi får inte glömma bort att vi har vi väldigt mycket att lära av vår historia. Varför uppfinna hjulet igen?
FRÅGESTÄLLNINGAR SOM DESSA ligger som grund till vårt arbete. Vi vill inte bara blicka bakåt och se vad som hänt, det är det många som redan gjort. Vi vill även blicka tillbaka och se vad som hade kunnat hända. Varför? För att historien går igen. Vår historia påverkar oss, så varför inte bearbeta vår syn på den.
GENOM ATT VISA ATT allting inte är så självklart, till exempel fred, kan vi uppskatta nutiden på ett annat sätt. Genom att se och uppleva vår historia och själva sätta oss in i den kan vi kanske lösa några av dagens problem?

Föreningen Interaktiv Historia bildades år 2000 under namnet Aerarium de Res Publica. Det var då en renodlad rollspelsförening med säte i Sävar. Föreningen omvandlades under hösten 2005 och bytte namn till Föreningen Interaktiv Historia i och med förberedelserna inför vårt projekt Sista Slaget - 200 år av fred i Sverige - Slaget vid Säfvar 1809. "Sista Slaget" kulminerade i augusti 2009 när vårt stora reenactment gick av stapeln.

Föreningen har sedan den bildades årligen arrangerat Sävcon, ett rollspelskonvent för ungdomar i Sävar och Umeå. Detta kommer vi att fortsätta med även i framtiden.

Vi har fortfarande vårt säte i Sävar och från september 2006 ligger även vårt kansli i Sävar med en heltidsarbetande kanslichef/projektledare.


VÅRA MÅL
ATT MARKNADSFÖRA BYGDEN – både nationellt och internationellt – som en kulturell mötesplats för såväl ung som gammal. Genom att arrangera aktiviteter som ger mer än bara underhållning visa att kulturen även kan användas i ett undervisande och intresseskapande syfte. Att sätta bygden och dess historia på kartan.
ATT LEVANDEGÖRA BYGDENS HISTORIA för en bred allmänhet. Göra det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Att förstå och känna till bygdens plats i historien. Att göra kulturen och historien till en levande del i samhället.
ATT BIDRA TILL ATT SKAPA och befästa en förståelse för betydelsen av fredens positiva påverkan på vårt land och visa på dess påverkan både nationellt och som förebild för omvärlden.
ATT ERBJUDA UNGDOMAR en chans att delta och påverka. Ungdomar skall ges en chans att engagera sig i bygdens historia. De skall få möjlighet att delta på samma vilkor som vuxna. Både flickor och pojkar skall få möjlighet att vara med och utveckla projektet. Ett av projektets viktigaste syften är att öppna möjligheter att bryta de gängse normerna då det gäller arbetsfördelningen mellan könen.


Föreningen Interaktiv Historia är medlem i RSMF (Riksförbundet Sveriges Militärkultur Historiska Föreningar)

http://www.rsmf.nu

Länk till SMHA:s hemsida

Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar