× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
SPONSORER
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


info@interaktivhistoria.se

Verksamhetsansvarig:
Alexander Fahlander (070 - 108 92 42)

Besöksadress:
Generalsvägen 31 i Sävar

Öppettider 15 Aug - 15 Dec / 15 jan - 15 Juni
Tisdagar (ej helgdagar) 17:00-20:00

Postadress:
c/o Ewelina Lundholm
Häradshövdingegatan 20
90331 Umeå

Organisationsnr: 802430-6212
Bankgiro: 5573-8017

********************

Föreningens Styrelse -12

Ordförande
Alexander Fahlander (070 - 108 92 42)
alexander.fahlander@gmail.com
alexander.fahlander@interaktivhistoria.se

Vice ordförande

Susanne Mellberg (076 - 114 24 44)
suz__@hotmail.com

Sekreterare
Anna-Sara Hammar (076 - 800 47 03)
annasarahammar@hotmail.com

Ledamöter
Jonas Nilsson
Anders Agdahl
Hampus Råde

Suppleanter
Linus Råde
Mats Edvardsson
Simon Andersson

Kassör:
Ewelina Lundholm

Valberedning:
Mattias Andersson
Maria Viklund

Revisorer:
Jan-Erik Björk (ordinarie)
Kristoffer From (suppleant)

********************

FÖRENINGENS SEKTIONSRÅD

Skapandesektionen
Böcker, pjäser, pedagogik, rollspelsskapande

Sektionsansvarig AnnaSara Hammar 076 - 800 47 03
Vice Sektionsansvarig & Sekreterare Linus Råde
Övrig Ledamot Emil Nilsson-Mäki
(AU-representant Hampus Råde)


Återskapandesektionen
Historiskt återskapande (reenactment), RSMF

Sektionsansvarig Andreas Johansson 070 - 551 74 59
Vice Sektionsansvarig Anders Agdahl
Sekreterare Alexander Fahlander
Övrig Ledamot Mattias Andersson
Övrig Ledamot Einar Axelsson
(AU-representant Jonas Nilsson)


Samskapandesektionen
Sävcon, rollspelande

Sektionsansvarig Petra Wilhelmsson 070 - 391 82 76
Vice Sektionsansvarig André Nordin
Sekreterare Lars Sjöstedt
Övrig Ledamot Sanna Hedlund
Övrig Ledamot David Nordin
(AU-representant Anders Agdahl)


Svartkrutssektionen
Musköter

Sektionsansvarig Arvid Axelsson 070 - 201 00 02
Vice Sektionsansvarig Robin Rosendal
Sekreterare Adrian Johansson
Suppleant Jonas Jonsson
(AU-representant Andreas Johansson)


Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar