× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Andreas Johansson ledde den produktionsgrupp som planerade och genomförde Föreningen Interaktiv Historias fredskonferens. Konferensen riktade sig främst mot ungdommar och arrangerades i anslutning till Sista Slaget och årsdagen av det sista slaget på svensk mark den 19:e augusti i Sävar.


Konferensen pågick i två dagar mellan den 21:a och 22:a augusti (fredag – lördag) på skolan i Sävar. Upplägget för de två dagarna var att börja i ett brett perspektiv med fokus på historien för att så småningom avsluta i ett mindre perspektiv – individen – i nutid. Konferensens målgrupp var framförallt ungdommar i gymnasieålder.


Vill du veta mer om fredskonferensen kontakta oss på

info@interaktivhistoria.se

Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar