× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.

Ladda ner Historiska Val & Öden (.pdf) [18 538kb]

Kräver Acrobat Reader. Programmet kan hämtas här


HISTORISKA VAL & ÖDEN

För bildmaterial, besök föreningens mediasektion

I november kommer Föreningen Norden arrangera en temadag för märkesåret 1809 i svenska och finska skolor. Interaktiv Historia har tagit fram ett rollspelspaket med fokus på svensk-finsk historia och kriget 1808-1809 då riket splittrades. Det består av scenarion till våra två pedagogiska rollspelsmetoder Historiska Val och Historiska Öden samt fördjupnings- och instuderingsmaterial.

Historiska Val
Historiska Val låter eleverna ta rollen som rådgivare åt en historisk beslutsfattare, gestaltad av läraren, och får hjälpa denne att fatta beslut i ett historiskt avgörande skede. Genom att ta rollen av historiska karaktärer får eleverna möjlighet att påverka historiska situationer. Centralt i Historiska Val är att eleverna ges möjlighet att ställa sig frågor om varför historiska beslut fattades som de gjorde och "vad hade hänt om...".

Tanken med Historiska Val, liksom de andra delarna av rollspelspaketet är att det ska vara möjligt att användas av ett stort antal spelare. De roller som spelarna gestaltar är historiska grupperingar i scenarion vilket innebär att antalet elever inte är avgörande. Olika scenarion skiljer sig i fråga om hur avancerade och tidskrävande de är vilket betyder att läraren kan anpassa temadagen efter tid till förfogande och elevernas behov.

Denna metod har testats och utvecklats med elever från Sävar högstadieskola, Midgårdsgymnasiet och Östra gymnasiet i Umeå kommun. De scenarion som ingår i Historiska Val tar upp allt från de finska böndernas situation 1808 till den svenska rikdsdag som 1809 avsatte Gustav IV och röstade igenom den grundlag som gällde i Sverige fram till 1974. Sammanlagt ingår fyra scenarion som tar upp olika skeenden och sociala grupperingar under 1808-1809. Alla scenarion har också bakgrunds- och fördjupningsmaterial samt förslag på pedagogiska upplägg.

Historiska Öden
Historiska Öden låter eleverna själva skapa karaktärer som följer de historiska händelserna i sitt vardagsliv. Genom att själva skapa en berättelse kring sina karaktärer och ta ställning till upplevelser av historiska skeenden kommer de närmare historien och får en möjlighet att reflektera över den både med historiska och egna ögon.

Denna del av rollspelet är både en introduktion, en löpande berättelse och en grund för fortsatt rollspelande. Den kan både användas med yngre och äldre elever, större och mindre grupper, då teknikerna för att ta fram och följa de av eleverna skapade karaktärerna enkelt kan anpassas av läraren.

Precis som med hela projektet så var tanken att skapa ett enkelt och anpassningsbart rollspelskoncept med fokus på händelserna 1808-1809. Liksom med de andra delarna så ligger  fokus på finska kriget och relationerna mellan den svenska och finska delen av riket, men det finns också instruktioner för hur man själv skapar scenarion och arbetar med berättande rollspel.

Fördjupningsmaterial
Det historiska material som Interaktiv Historia utarbetat till rollspelspaketet är användbart inte bara för lärare som vill arbeta med rollspelet på temadagen i November 2009. Det omfattar både livet i Sverige och Finland under tidigt 1800-tal och de historiska skeenden som ledde till Finlands splittring från Sverige i och med finska kriget 1808-1809. Dessa texter fungerar inte bara som en bakgrund till de rollspelsscenarion som ingår i paketet utan kan också användas som instuderingsmaterial och fördjupningstexter.

Vi svarar gärna på frågor och vill ha veta vad ni tycker om rollspelspaketet. Maila till oss på:  info@interaktivhistoria.se

Ladda ner Historiska Val & Öden (.pdf) [18 538kb]
Kräver Acrobat Reader. Programmet kan hämtas här


KONTAKTA OSS!
Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar