× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.

Ladda ner Historiska Val & Öden (.pdf) [18 538kb]

Kräver Acrobat Reader. Programmet kan hämtas här


INTERAKTIV PEDAGOGIK

Vad är Interaktiv pedagogik?
När man introducerar ett föreläsningsämne eller en studiedag så är det en fördel att kunna väcka ett intresse för det som komma skall. Men även när man vill fördjupa ett intresse så söker man ibland efter det lilla extra. Flera oss som är aktiva i Föreningen Interaktiv Historia arbetar som lärare och/eller förläsare och har själva sett behovet av något som kan stimulera intresset för det som ska studeras.

Erfarenheter
I vår lärargärning och som förläsare har vi haft stor nytta av våra egna erfarenheter som lärare naturligtvis, men också inom föreningens styrkeområden, rollspel, teater och reenactment. Inom dessa områden har vi funnit medel för att locka fram intresse och introducera olika ämnen, samt att utveckla detta intresse till och i djupare studier. Vår specialitet är naturligtvis historia, andra humaniora och samhällsvetenskapliga ämnen, men också naturvetenskap och språk. Vi har utarbetat en metod för att använda våra erfarenheter i konkret undervisning. Vi håller just på att utveckla den ytterligare och är nur vi beredda att dela med oss.

Möjligheter
Möjligheterna att bygga passande introduktioner och att utveckla djupare intresse med hjälp av simuleringar, rollspel, teater och våra erfarenheter från reenactmentverksamheten är mycket stora. Vi erbjuder oss att på beställning utveckla och för er på plats presentera specialanpassade lösningar t.ex. när ni vill introducera en astronomisk upptäckt och därmed få elever/studenter att sätta sig in i ett vetenskapligt tänkande, i ett visst historiskt perspeltiv eller när ni vill att studenterna/eleverna ska leva sig in i en specifik historisk period för att bättre förstå den och bättre kunna och vilja arbeta med den. Möjligheterna är oändliga och vi lovar att göra vårt bästa att hjälpa er att lösa era behov av stöd i introduktioner och utveckling av studier. ER kostnad är anpassad till hur mycket arbete VI måste lägga ner på just ert paket och om ni vill att vi ska komma och hjälpa er att komma igång.

Vänd er till oss på info@interaktivhistoria.se och specifiera era behov så tar vi kontakt med er per mail eller telefon för att, efter överenskommelse, vidareutveckla en lösning som ni kan använda praktiskt.

KONTAKTA OSS!
Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar