Kontakt

Föreningens kansli:
090 – 16 40 49
Olov.degerman@interaktivhistoria.se

Producent:
Jens Choong
070 - 212 71 99
Jens.choong@interaktivhistoria.se