Pjäsen

Den 25 juni 1807 träffas den unge tsar Alexander I och Napoleon Bonaparte på en flotte ute i floden Njemen vid den lilla staden Tilsit, för att inleda fredsförhandlingar. De ryska trupperna har lidit stort nederlag i det blodiga slaget vid Friedland den fjortonde juni och nu återstår inte så mycket mer för Ryssland än att gå den franske kejsaren till mötes.

Förhandlingarna kommer att pågå i två veckor och även involvera Preussen som redan tidigare sett sin stora armé slås sönder av de franska styrkorna. Den preussiska kungen Fredrik Wilhelm III är orolig och nervös. Risken att hans land helt ska splittras är överhängande och hans enda hopp står till Alexander med vilken han ingått en hemlig pakt.

Alexander hamnar snabbt i Napoleons gunst och blir både smickrad och förtjust över den franske kejsarens uppmärksamhet. Deras samtal varar till långt in på natten och det verkar nästan som om de får ömsesidigt förtroende för varandra. Men i det tysta tyngs Alexander av maktens ansvar och av sitt samvete. För sex år sedan blev hans far, tsar Paul I, mördad i en sammansvärjning. Alexander, väl medveten om sammansvärjningen, valde att inte göra någonting. Sömnlös och pinad funderar han under dessa veckor på vilken sorts människa han egentligen är.

Till dessa förhandlingar kommer så småningom den svenska diplomaten Carl Gustaf von Brinkman för att närvara vid det preussiska hovet. Förhandlingarnas utveckling skrämmer honom och han anar att Sverige, som tillsammans med Storbritannien fortfarande vägrar att vika sig för Frankrike, riskerar att hamna i en högst olycklig situation om Alexander och Napoleon kommer överens.

Bara några dagar senare är katastrofen ett faktum. Fredsförhandlingarna skrivs under, Preussen stympas och Alexander får fria händer att anfalla Finland om Sverige inte ansluter sig till handelsblockaden mot Storbritannien. Förtvivlat skriver Brinkman hem till sin kung, men hjälper det?

Samtidigt som förhandlingarna om fred pågår i maktens korridorer får vi också följa en enkel familj i staden Tilsit där den sårade soldaten Antanas just har återvänt hem efter Friedland. Den lilla familjen är hårt prövad av kriget och av alla de tusentals soldater som är inkvarterade i staden. Utplundrade och fattiga kämpar de för att överleva. Antanas syster Elena gör emellertid allt för att försöka hålla modet uppe, både på sin bror som plågas av sina krigsupplevelser, hans unga fru Sonia och deras lille son Alexander.

Hon tar anställning som köksa i Bonapartes kök och lyckas på så vis skaffa dem mat för dagen ännu en tid. Av tsaren och hans folk väntar hon sig ingenting. Ett oväntat nattligt möte kommer emellertid att få en avgörande betydelse.