Trilogin

Genom tre pjäser, som sätts upp under åren 2007-2009, kommer publiken att få följa krigets väg, från freden mellan Ryssland och Frankrike i Tilsit 1807, till delningen av det svenska riket 1809. Vi får möta makthavare och beslutsfattare, men också den vanliga människan vars liv kriget en gång för alla förändrar.

I den första pjäsenDagarna i Tilsit” tar vi del av de politiska beslut som ligger till grund för Rysslands anfall på Sverige 1808 genom den allt mer förskräckta diplomaten Brinkmans ögon. Vi får också följa en soldatfamilj som kämpar för att åter tråckla ihop det liv kriget har slagit i spillror.

I den andra pjäsenSveaborg” följer vi ett antal personers öden från krigsutbrottet februari 1808 till Sveaborgs fall i maj samma år.

Sista pjäsen behandlar statskuppen 1809, regeringsomvandlingen då Sverige tar sina första steg på vägen att bli en demokrati och det bittra slutet på kriget när riket sprängs i två halvor.