× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
Är du intresserad av historia och soldatlivet under 1800-talet?

Föreningen Interaktiv Historias återskapandesektion (reenactment), "Kongl. Wästerbottens Regemente - Överstelöjtnantens kompani" är på ständig jakt efter nya medlemmar.

Är du intresserad av att lära dig hur man marscherade och stred under det tidiga 1800-talet? Vill du vara med och delta i uppvisningar och/eller på olika historiska återskapanden i Sverige och Europa?
 


"De hava aldrig svikit eller för egen del tappat"


ÖVERSTELÖJTNANTENS KOMPANI - REENACTMENTGRUPPEN


Överstelöjtnantens kompani började träna våren 2007. Deltagarna var ett drygt dussin. Veteranerna, de som varit med från början, har tränat en gång i veckan sedan dess med undantag för sommar och andra ledigheter. Träningen har framförallt bestått av exercis som har gått från enkel marschexercis till vapenexercis, skjutträning och en mer avancerad marschexercis.

Förutom ovannämnda exercis har Överstelöjtnantens kompani också deltagit i två skolningshelger (teoretiska utbildningar), uppvisningar och olika reenactment. I september 2008 deltog kompaniet i "Två Ödesdagar 1808" i Oravais. Ett par av medlemmarna i kompaniet har också deltagit i "Batalj Carlscrona 2006" och Gunnebo Slottspel

Kompanistab (Ledning)
• Kompanichef: Andreas Johansson
• Stf. kompanichef: Anders Agdahl
• Stabsbiträden: Jonas Nilsson, Jacob Edvardsson
• Fältväbel: Einar Axelsson
• Rustmästare: Björn Lindgren-Mönestam
• Fourir: Daniel Johansson
• Förare: Niklas Österlund

1:a Pluton, Sävar
• Plutonchef: Mattias Andersson
• Stf. Plutonchef: Robin Rosendahl
9 soldater och ett antal rekryter

2:a Pluton, Umeå
• Plutonchef: Alexander Fahlander
• Stf. Plutonchef: Martin Johansson
9 soldater och antal rekryter
(Till soldater räknar vi de som tränar regelbundet och rekryterna de vars närvaro är sporadisk)

Tropp
Varje Pluton delas i två Troppar under var sin chef. Tropparna kan i sin tur delas i två eller tre Grupper under var sin chef.

Stabsmöte
Hålls vanligen varannan vecka på föreningens kansli. Närvarande ska vara Stabsassistent, Kompanichef, St.f. Kompanichef och Fältväbel. Dessutom kan Ansvarig/Producent för Officerskåren och Soldatkåren och St.f Producent delta.

Stort Stabsmöte
Hålls, när så behövs, på föreningens kansli. Närvarande ska vara Stabsassistent, Kompanichef, St.f. Kompanichef, Fältväbel, Chefen Första Plutonen, Chefen Andra Plutonen och de båda St.f. Plutoncheferna. Dessutom kan Ansvarig/Producent för Officerskåren och Soldatkåren, St.f Producent och även andra medlemmar av Överstelöjtnantens Kompani delta.

Ledning av enskilda uppdrag
Överstelöjtnantens kompani arbetar enligt principen att kompaniets ledningen kan variera mellan olika enskilda uppdrag. De som för befälet är de av högst "grad" i föreningen. Tanken är att uppgifterna i enskilda uppdrag ska kunna variera. Det är både ett sätt att stärka utbildningen av alla och en grundläggande demokratisk princip.

Befattningar (förklaringar)
• Kompanichef: Leder kompaniet
• Stf. kompanichef: Assisterar kompanichefen och ersätter vid behov denne.
• Stabsbiträden: Ansvarar för diverse uppgifter vid kompaniet
• Fältväbel: Ansvarar för kompanistaben och spelet (musiken)
• Rustmästare: Ansvarar för ammunition, vapen och vapensäkerhet
• Fourir: Ansvarar för mat och material
• Förare: Ansvarar för fana, röjning av marschväg, förläggning och sjukvård
• Ansvarig/Producent för Officerskåren och Soldatkåren: Föreningens ansvarige för utvecklandet och byggandet av Regementet och Överstelöjtnantens Kompanis alla aspekter.
• St.f. Producent för Officerskåren och Soldatkåren: Assistent och ersättare för Ansvarig/Producent för Officerskåren och Soldatkåren
(Rustmästare, Furir och Förare kan föra befäl över tilldelade soldater när det gäller deras ansvarsområden).

   Föreningen
Föreningen Interaktiv Historia
bildades år 2000 under namnet Aerarium de Res Publica. Det var då en renodlad rollspelsförening med säte i Sävar. Föreningen omvandlades under hösten 2005 och bytte namn till Föreningen Interaktiv Historia i och med förberedelserna inför vårt projekt "Sista Slaget - 200 år av fred i Sverige". Föreningen har fortfarande sitt säte i Sävar och från september 2006 ligger även föreningens kansli i Sävar med en heltidsarbetande kanslichef/projektledare.
 
Föreningen har sedan den bildades årligen arrangerat Sävcon, ett rollspelskonvent för ungdomar i Sävar och Umeå. Detta kommer föreningen att fortsätta med även i framtiden. Projektet Sista Slaget kulminerade i augusti 2009 när föreningens stora reenactment gick av stapeln.


ORGANISATION: 1800-talets början

Verksamhetsområde
Västerbotten (Västerbotten, Norbotten och delar av Österbotten)

Bataljoner
1. Livbataljonen/Första Bataljonen (Norra bataljonen), hit hör Livkompaniet
2. Andra Bataljonen (Södra bataljonen), hit hör Överstelöjtnantens Kompani

Kompanier
NrKompani
1Livkompaniet
2Överstelöjtnantens kompani
3Majorens kompani
4Lövångers kompani
5Råneå kompani
6Kalix kompani
7Bygdeå kompani
8Skellefteå kompani
8Piteå kompani

Segernamn
Landskrona1677
Düna1701
Kliszw1702
Fraustadt1706
Malatitze1708
Strömstad1717

Valspråk
"De hava aldrig svikit eller för egen del tappat".
(Gustav III myntade valspråket under 1788-års fälttåg)

Högtidsdag
3:e februari (efter segern i Fraustadt 1706).

Regementets färger
Blått och vitt


Föreningen Interaktiv Historia
E-post: reenactment@interaktivhistoria.se
Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar