× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
Är du intresserad av historia och soldatlivet under 1800-talet?

Föreningen Interaktiv Historias återskapandesektion (reenactment), "Kongl. Wästerbottens Regemente - Överstelöjtnantens kompani" är på ständig jakt efter nya medlemmar.

Är du intresserad av att lära dig hur man marscherade och stred under det tidiga 1800-talet? Vill du vara med och delta i uppvisningar och/eller på olika historiska återskapanden i Sverige och Europa?
 FÖRENINGEN• Föreningen Interaktiv Historias Kansli
090-983 63
reenactment@interaktivhistoria.se

• Postadress:
c/o Christer Edling
Tjälen 15
918 32 SÄVAR

• Besöksadress:
Generalsvägen 31 i Sävar

• Organisationsnr:
802430-6212

• Bankgiro:
5573-8017

KONTAKTPERSONER

• Kompanichef
Andreas Johansson

Telefonnummer:
070-284 18 27

E-postadress:
modoiten_90@hotmail.com
• Plutonchef 1:a pluton, Sävar
Mattias Andersson

Telefonnummer:
076-774 75 59

E-postadress:
mattias.tomterna@gmail.com
• Plutonchef 2:a pluton, Umeå
Alexander Fahlander

Telefonnummer:
076-108 92 42

E-postadress:
doungeonfreak@hotmail.com


Föreningen Interaktiv Historia
E-post: reenactment@interaktivhistoria.se
Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar