× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
Är du intresserad av historia och soldatlivet under 1800-talet?

Föreningen Interaktiv Historias återskapandesektion (reenactment), "Kongl. Wästerbottens Regemente - Överstelöjtnantens kompani" är på ständig jakt efter nya medlemmar.

Är du intresserad av att lära dig hur man marscherade och stred under det tidiga 1800-talet? Vill du vara med och delta i uppvisningar och/eller på olika historiska återskapanden i Sverige och Europa?
 


Reenactment (Historiskt reenactment) är en typ av rollspel där deltagarna försöker återskapa en historisk händelse eller aspekter ur en bestämd tidsperiod. Det kan röra sig om ett specifik del i ett slag eller något så övergripande som en hel tidsperiod.


Historiska reenactment genom tiderna


© Westgiöta Gustavianer, från "Västra Fronten 1808-1809"

Det har länge funnits aktiviteter med relation till nutidens reenactment. Romarna iscensatte kända slag i deras amfiteatrar som en form av offentligt spektakel. Medeltida turneringar hade ofta teman från antika Rom eller andra platser.
Reenactment var populärt i ett antal länder under 1800-talet. Ett exempel är ”Eglinton Tournament of 1839” i Storbrittanien.  I Ryssland återskapade man, tidigt under 1900-talet, slaget om Sevastopol (1854-1855), slaget vid Borodino (1812) och tagandet av Azov (1696). 1920, på tredje årsdagen, hölls ett reenactment av ” anfallet mot Vinterpalatset”.


Levande Historia/Historiskt återskapande/Historiskt reenactment

Syftet med ett historiskt reenactment är att, inför publik, försöka att ge liv åt historien.
Ett historiskt reenactment är, i utbildningsyfte, ett väl utforskat försök att återskapa en känd historiskt händelse. De kan innefatta teatriska inslag, tävlingar m.m.
Skillnaden mellan amatörreenactment och presentationer på ett historiemuseum kan sägas vara att den senare använder sig av professionella medverkare och tränade tolkar för att hjälpa förmedla historien till publiken. Vissa museum och historiska platser använder sig till och med av reenactmentgrupper som sätter hög standard på autenticitet.


Deltagare

Deltagarna i ett reenactment/reenactmengrupp består huvudsakligen av amatörer som har reenactment som en hobby. Deltagarna inom hobbyn är synnerligen mångfaldiga; åldersmässigt kan det röra sig om allt från unga barn till de äldre. De kan ha alla olika typer av bakgrund; studenter, brandmän, advokater, militärer, läkare och till och med historiska proffessorer.
Anledningen som ges för deltagande varierar . Vissa deltagare är intresserade av att få ett historiskt perspektiv på krigföringen från en specifik period, speciellt om någon eller några av deras ätt var inblandade. Andra deltar helt enkelt för att komma ifrån vardagen.


Typer

Man kan i allmänhet räkna in deltagarna i tre olika kategorier, baserade på grad av autenticitet.

Längst ner på skalan har i den deltagare som spenderar relativt lite tid och pengar på kläder, utrustning och tidsenligt beteende. Få skulle dock kunna anmärka på felaktigheter i deras framträdande.

En annan grupp av deltagare är mellanskiktet mellan låg och hög autenticitet. De är i överlag de vanligaste och de flesta reenactmentdeltagarna tillhör denna kategori.
Denna grupp av deltagare anstränger sig för att allt skall se autentiska ut, men kan lämna sin roll utan publik. Synliga stygn är troligast sydda på ett tidsenligt sätt, men gömda stygn och underkläder kan vara olämpliga för perioden. Mat som äts inför publik är sannolikt tidsenlig, men kanske inte rätt för säsongen eller nödvändigtvis lokalt tillverkad. Modern utrustning kan användas när ingen ser på.  Attityden brukar vara att allt skall se bra ut så länge någon annan ser på.

De mest extrema deltagarna söker ofta en fördjupande erfarenhet, och försöker leva så mycket som möjligt som någon från tidsperioden kan ha tänkas gjort. Det innefattar att äta säsongsenlig och lokalt producerat, sy gömda stygn och underkläder på ett historiskt korrekt sätt och att stanna i karaktär under hela evenemanget.


Perioder

Populära tidsperioder att återskapa
 • Klassisk reenactment (Romerska legionerna och Greekiska hopliter)
 • Medeltida reenactment (Roms fall till slutet av 1400-talet)
  • Den mörka tiden (ca 476-1000 e.Kr.)
  • Vikingatiden (ca 790-1100 e.Kr.)
 • Renässans reenactment (Sent 1300-tal till slutet av 1500-talet)
  • Engelska inbördeskriget
  • Polsk-litauiska samväldet och dess krig
 • Modern reenactment (1700-talet till nutid)
  • Amerikanska revolutionen
  • Amerikanska inbördeskriget  (1861-1865)
  • Napoleonkriget(1803-1815)
  • Första/Andra Världskriget
  • Koreakriget

Kläder och utrustning

Vanligt i bl.a USA, ovanligare i Sverige, är småindustrier som tillgodoser reenactmentdeltagarna med material och färdiga produkter som kan användas vid ett återskapande. Det finns även händiga individer som syr sina egna uniformer och kläder.
 
Uniformer och kläder som är gjorda av handvävda och naturligt färgade material sys, med hjälp av de skräddartekniker som använder under respektive tidsperiod, för hand eller på maskin. Samma gäller huvudbonader, skor, kampingutrustning, utstyrsel, vapen och så vidare. Dessa föremål (som är i regel mycket dyrare än moderna
kläder och uniformer) ger bäraren en realistiskt inblick i dåtidens material, skräddartekniker och tillverkning. Åskådare kan också finna upplevelsen trevligare när en hög grad av autenticitet nås.


Typer av reenactment

Levande historia
Syftet med levande historia är att utbilda allmänheten. Sådana evenemang har inte nödvändigtvis några pseudostrider och inriktar sig på att porträttera livet, eller livstilen, av folk från tidsperioden. Detta inkluderar ofta både militära och civila läger. Vanligast är demonstreringar av vapen och matlagning, sång och fritidsaktiviteter och föreläsningar.

Stridsuppvisningar
Stridsuppvisningar är låtsasstrider och är till för att visa publiken hur strid under tidsperioden kan ha sett ut. Stridsuppvisningar är löst baserade på riktiga slag och ibland består de endast av demonstrationer av grundläggande taktik och manövrering.

Battle reenactment/Historiskt återskapande
Manusbaserade slag är reenactment i den strängaste meningen; slagen planeras i förhand så att de olika kompanierna och regementen kan ta samma åtgärder som togs under det riktiga slaget. Dessa slag genomförs oftast på eller i närheten av det ursprungliga slagfältet, alternativt på en plats väldigt lik den riktiga.

Taktisk strid
Taktiska strider är normalt inte öppna för allmänheten. De utkämpas som riktiga slag där båda sidorna kommer upp med strategier och taktiker för att besegra deras motståndare. En taktisk strid genomförs utan manuskript, en lista med regler (fysiska gränser, tidsbegränsning, segervillkor) och domare. Detta kan även anses vara en form av ”lajv” (Live action role-playing game)

Kreativ historia och ‘fantasy’ evenemang
Kreativ historia och ‘fantasy’ evenemang är distinkta från historiska reenactment då dessa typer av arrangemang tillåter kläder och utrustning som inte är historiskt korrekta (exempelvis bomullskläder i en medeltida miljö). De har ofta ingen koppling till någon historisk händelse och normalt en lösare tolkning av historien (blandar utrustning från närliggande tidsepoker). Det händer även att de blandar historiska element med ’fantasy’ eller integrera modern teknologi /kultur i en historisk miljö (detta görs ofta om man vill höja säkerheten och reducera kostnaderna, som att göra ett svärd eller dyl. I plast eller gummi istället för järn eller stål).

Kommersiell reenactment
Många slott, museum och andra historiska turistattraktioner anställer skådespelare eller professionella reenactmentgrupper som en del i sevärdheten. Dessa inriktar sig normalt på återskapandet av en specifik stad, by eller aktivitet inom tidsramen. Kommersiella reenactment är oftast koreograferade och följer ett manus.


Källa: http://en.wikipedia.org/


Föreningen Interaktiv Historia
E-post: reenactment@interaktivhistoria.se
Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar