× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
Är du intresserad av historia och soldatlivet under 1800-talet?

Föreningen Interaktiv Historias återskapandesektion (reenactment), "Kongl. Wästerbottens Regemente - Överstelöjtnantens kompani" är på ständig jakt efter nya medlemmar.

Är du intresserad av att lära dig hur man marscherade och stred under det tidiga 1800-talet? Vill du vara med och delta i uppvisningar och/eller på olika historiska återskapanden i Sverige och Europa?
 Planerade och genomförda aktiviteter

SISTA SLAGET
18 & 19 augusti 2009

Den 19:e augusti 1809 stod det Sista Slaget på Svensk mark. Sedan dess har vi varit förskonade från krig. Detta uppmärksammades under 2009, såväl lokalt, nationellt som internationellt.


Sista Slaget är ett historiskt återskapande av slaget vid Sävar. Händelseförloppet under årsdagen åskådliggjordes med vad som kan liknas en stor teater. Återskapandet av slaget i Sävar spelades upp i tätorten Sävars närområde. I anslutning till skådeplatsen fanns det läktare, åskådarplatser, soldatläger och en 1800-tals marknad

VÄSTRA FRONTEN
22 till 24 maj 2009

I maj månad åkte föreningen ner och deltog i evenemanget "Västra Fronten 1808-1809" i Uddevalla.

Efter en 12 timmar lång bilresa anlände vår reenactmentgrupp äntligen i Uddevalla, där vi inkvarterade oss för natten i en värmestuga.
Dagen efter förberedde vi oss för evenemangets början. Den Svenska armén var uppdelad i tre plutoner, varav Västerbottens Regemente tillhörde den 3:e plutonen. Vår första uppgift var att stå post och patrullera området runt lägret fram till anfallet dagen därefter.
På lördagen marscherade vi mot det Norska lägret. På grund av svårframkomlig terräng var vi dock sena och stridigheterna hade redan börjat innan vi nådde fram.
Vår pluton hade i uppgift att försvara artilleriet och att anfalla norrmännen med fällda musköter. Mot slutet samlades den Svenska och Norska hären och drabbade ihop i ett klassiskt fältslag. Efter en händelserik final delades det ut tapperhetsmedaljer till ett fåtal utvalda soldater. Efter ett besök i det Norska lägret återvände vi till vårt eget läger och förberedde oss inför hemresan dagen därefter.

Det var en upplevelserik händelse och ovärdeligt erfarenhetsmässigt då det är första gången föreningens reenactmentgrupp deltog i ett evenemang av denna typ. Västra Fronten genomfördes bland annat i syftet att ge de olika reenactmentgrupperna en förövning till vårt stora projekt Sista Slaget.

 

© Westgiöta Gustavianer

För fler bilder besök deras galleri

Lite filmer från Västra Fronten 1 2 3 4 5 6

SKOLNINGSHELG 2
17 och 18 januari 2009

ksamheten i full gång inför projektet "Sista Slaget" arrangerade föreningen en skolningshelg för främst projektanställda och medlemmar. Alla var dock välkomna. Helgen bjöd bland annat på föreläsningar av Göran Backman, Martin Hårdstedt, Mikael Andersson m.fl. Exercis genomfördes, medaljer delades ut och lunch utspisades gemensamt.
Det var en lärorik upplevelse och projektet fick mycket uträttat.

   
Se fler bilder här

TVÅ ÖDESDAGAR 1808 (Oravais)
13 till 14 september 2008

Förra året åkte föreningen över till Finland för att delta i "Två Ödesdagar 1808", ett historiskt återskapande av slaget i Oravais. Det var ett stort arrangemang och ligger som inspiration till vårt eget projekt "Sista Slaget". Reenactmentgrupper från, inte bara finland, utan även Sverige och Ryssland deltog. Föreningens egna nr fick låna uniformer av Carlskrona Volontairregemente.

 
© Oravais Historiska Förening r.f., från boken "Slaget vid Oravais 1808-2008", Fotoklubben Knäppisarna

SKOLNINGSHELG 1
Hösten 2007

Föreningens första skolningshelg hölls under hösten 2007.
Föreläsare är Martin Hårdstedt som ger en historisk bakgrund till det Finska kriget, Göran Backman talar om krigföring: taktik på slagfältet och Sandra Lindberg ger en detaljerad beskrivning om hur slaget vid Sävar gick till.

  Se alla föreläsningar på Youtube!

GUNNEBO SLOTTSPEL
6-8 juli 2007

Under sommaren 2007 åkte några från föreningen ner till Gunnebo Slott i Mölndal utanför Göteborg. Där kunde de observera uppvisningar med 1700-talsmusik, klädparader, mat- och hantverksmarknad, föredrag och dramavisningar. De tog även del av det återskapande som iscensattes av slaget vid Kvistrum (1788) där Svenska och Danska soldater drabbade samman.

BATALJ CARLSCRONA 2006
1-2 juli 2006

En uppvisning av en militär batalj från sent 1700-tal. Föreningen deltog för att dra lärdomar inför sitt eget projekt, Sista Slaget.

 


Föreningen Interaktiv Historia
E-post: reenactment@interaktivhistoria.se
Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar