× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
© http://www.restaurangviktor.com/© http://tullgarden.se/Anmälan till gruppresa

Beställningen av resan måste vara oss tillhanda 21 dagar innan önskat datum.

Betalningen skall ske 7 dagar innan önskat datum.

Pris:
1 345 kronor per person (Stöttepelarerabatt – 150 kronor, utöver andra rabatter)

Följande uppgifter bör framkomma vid anmälan:
  • Vilket datum vill Ni delta
  • Kontaktuppgifter för kontaktpersonen:
  • Namn
  • Adress
  • Post nr
  • Ort
  • Telefonnummer (fast/mobil)
  • E-post
  • Speciell kost (vegetarian, allergier, etc.)
  • Antal personer med speciell kost

Anmälan skickas med fördel elektroniskt till: resan@interaktivhistoria.se men kan också skickas via post (se postadress nedan)

Föreningens Bankgiro:
5573-8017

I annat fall ber vi er kontakta oss på vårt kansli (vardagar 07.00 – 17.00) på tel. 090 – 983 63, eller besök oss på Generalsvägen 31 Sävar.Kontaktinformation

Postadress:
c/o Christer Edling
Tjälen 15
918 32 SÄVAR

Besöksadress:
Generalsvägen 31 i Sävar
090 - 983 63
resan@interaktivhistoria.se

Organisationsnr: 802430-6212
Bankgiro: 5573-8017Föreningen Interaktiv Historia
E-post: resan@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar