× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sista Slaget 2009 är genonfört!
Läs mer genom att klicka här!


SISTA SLAGET

Sista slaget syftar till göra ett historiskt återskapande av slaget i Sävar den 19:e augusti 1809. Arrangemanget åskådliggörs av reenactmentgrupper från såväl Sverige, Finland, Ryssland och andra länder. Genom vad som kan liknas med en stor teater är syftet med återskapandet att visa hur denna 200-åriga händelse gick till på ett så historiskt korrekt sätt som möjligt för att ge åskådaren en djupare förståelse av den Svenska och västerbottniska historien.

Föreningen Interaktiv Historia är en ideell organisation vars projekt "Sista Slaget" har godkänts av den svenska Nationalkommittén för märkesåret 1809, lett av landshövding Per Unckel, som ett av Det Officiella Sveriges arrangemang 2009, under ledning av Utrikesminister Carl Bildt (www.markesaret1809.se). Den första upsättningen (2009) gästades av H M Konungen, H M Drottningen HH Kronprinsessan Victoria samt representanter för regeringen.


200-års minnet
Slaget i Sävar 1809 kom att bli Sveriges sista slag på egen mark. Sedan dess har vi varit förskonade från krig. Detta vill självklart föreningen uppmärksamma. Det är väldigt ovanligt att ett land haft fred i 200 år, så i detta avseende är Sverige nästintill unikt. Sista slagets historiska återskapande av händelserna den 19:e augusti vill i detta avseende hedra de som stupade i kriget för att belysa just den efterföljande fredstiden.

Skådeplatsen
Återskapandet av slaget i Sävar spelas upp i tätorten Sävars närområde. Scenen gestaltar den historiska platsen för krutbrånet – där mestadelen av striderna pågick. På fältet kommer även den svenska och ryska ledningen att levandegöras genom kortare teaterscener för att åskådliggöra de olika befälhavarnas beslut. I anslutning till skådeplatsen kommer det att finnas åskådarplatser, läktare, soldatläger, 1800-tals marknad, parkeringar, mm.


Konceptbild över skådeplatsen
Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar