× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Att återskapa historiska föremål

Inom ramen för projektet "Sista Slaget" arbetar föreningen bland annat med att ta fram ett antal olika uniformsmodeller från 1800-talets början - såväl Svenska som Ryska. Större delen av produktionen kommer att ske i Litauen men delar kommer även att produceras på hemmaplan. Under denna rubrik kommer arbetets fortgång beskrivas av föreningens uniformsansvarige Jonas Nilsson.(De olika uniformer som föreningen arbetar med att ta fram)

De svenska regementenas jackor
Västerbottens regemente hade fram till inf�randet av enhetsuniformen 1807 en m�rkbl� färg, med r�d krage och vita uppvik vid ärmar och sk�rt. Br�strev�ret som 1802 ut�kats till att n� ända upp till axels�mmen togs helt bort och ersattes 1806 med tv� knapprader f�r att sedan �ndras till en knapprad. Under v�ren 1806 best�mdes genom ett kungligt brev att p� grund av de vita underkl�dernas ol�mplighet i f�lt skulle de ers�ttas med gr� l�ngbyxor och svarta st�vletter som slutade n�got nedom kn�et. H�sten 1806 best�mdes genom ytterligare ett kungligt brev att �vä jackorna skulle g�ras i gr� f�rg, vilket d� f�ranledde den helgr� enhetsuniformen 1807.

Bantl�rtaska
I bantl�rtaskan f�rvarade soldaten 30 st f�rdiga patroner. Den inneh�ll �ven reng�ringsutrutsning till musk�ten. Taskan var sydd i tjockt l�der, vanligen med �k�ttsidan� ut�t, f�r att den svarta f�rgningen skulle f�sta b�ttre. Inom den svenska arm�n hade bantl�rtaskan av modell 1798-1802 en vit bandol�rrem. Till m/1807 �rs gr�a enhetsuniform skulle bandol�rremmen vara svart, men detta �r n�got som inte med s�kerhet genomf�rdes, liksom det faktum att alla regementen inte utrustades med enhetsuniformen innan den togs ur bruk. S�kerst�llt �r dock att regementenas j�gare anv�nde den svarta bandol�rremmen.

(Exempel p� bantl�rtaska med vit bandol�rrem)
(H�r �r ett exempel p� tv� bantl�rtaskor; till h�ger �r en exakt replika efter orginalet i riktigt l�der och till v�nster en betydligt enklare replika i skye-material som Jonas sytt upp)
(Lyfter man p� locket syns materialskillnaden tydligare)


Jacka V�sterbottens regemente m 1806
V�sterbottens regemente hade fram till inf�randet av enhetsuniformen 1807 en m�rkbl� f�rg, med r�d krage och vita uppvik vid �rmar och sk�rt. Br�strev�ret som 1802 ut�kats till att n� �nda upp till axels�mmen togs helt bort och ersattes 1806 med tv� knapprader f�r att sedan �ndras till en knapprad. Under v�ren 1806 best�mdes genom ett kungligt brev att p� grund av de vita underkl�dernas ol�mplighet i f�lt skulle de ers�ttas med gr� l�ngbyxor och svarta st�vletter som slutade n�got nedom kn�et. H�sten 1806 best�mdes genom ytterligare ett kungligt brev att �ven jackorna skulle g�ras i gr� f�rg, vilket d� f�ranledde den helgr� enhetsuniformen 1807.

Nedan f�ljer en bildserie �ver producerandet av en V�sterbottensjacka av Jonas.(H�r �r alla delar till ytterskalet)
(Fodret i denna jacka gjordes av linnetyg)
(Ytterskalet och fodret ihopsydda)
(R�ttv�nt alla delar klara)(Knappar och �rmar fastsydda � F�rdig!)

Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar