× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slaget i Sävar - det Sista Slaget

Med vädrets goda makter blev Sista Slaget en mycket lyckad tillställning. Ca 250 soldater gjorde ett gott återskapande av Slaget i Sävar. Åskådarna var nöjda och hela slaget genomfördes utan incidenter och olyckor. Vi är glada för den publik, som gav glans och festivitas åt föreställningen. Kungaparet, Kronprinsessan och representanter för regering och myndighetersom ansåg att slaget var väl genomfört och lät till och med förfriskningarna vänta tills slaget var över.

Vi tror att ca 4000-5000 besökare bevittnade slaget, en suverän publiksiffra med tanke på att det var mitt i en arbetsvecka, efter semesterledighet och i samband med skolstart. Vi hade mer än 100 representanter från media som bevittnade föreställningen.

Vi är i arrangörsgruppen mycket tacksamma för allt stöd vi fått, såväl från sponsorer, myndigheter och bevittnande allmänhet.Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar