× INFORMATION! Denna webbplats är arkiverad, vår nuvarande webbplats är www.savspel.se.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SVENSKA ARMÉN
Överbefälhavare: Överamiral Puke

Befälhavare för landtrupperna: General greve Gustaf Wachtmeister

1:a Brigaden (2 192 man)
Befäl: Översten friherre C. J. Fleetwood.
Södermanlands reg:s I. och II. bataljon (710 man)
Jönköpings reg:s I., II. och III bataljon (1050 man)
Västmanlands reg:s I. bataljon (432 man)
Jägarbataljon (sammansatt ur förbanden ovan)

2:a Brigaden (1 985 man)
Befäl: Översten friherre Gr. R. Boije.
Svea livgarde 1 bataljon (334 man)
Kronobergs reg:s I. och II. bataljon (728 man)
Drottningens livregemente 1 bataljon (478 man)
Von Engelbrechtenska regementet 1 bataljon (445 man)

3:e Brigaden (2 348 man)
Befäl: Översten greve G. C. F. Löwenhielm.
Livgrenadjärregementets I., II. och III bataljon (1458 man)
Upplands reg:s I. och II bataljon (840 man)

Kavalleri
48 man och 59 hästar ur Livgardet till häst.

Svea artillerireg:te (259 man, 170 hästar) Befäl: Major C. F. Bökman
1.a 6-pundiga kanonbatt. (6 pjäser)
4.a 6-pundiga kanonbatt. (6 pjäser)
2.a 8-pundiga haubbatt. (4 pjäser)


RYSKA ARMÉN
Överbefälhavare: General
greve Nikolaj Michailovitj
Kamenskij


Förtruppen
Befäl: Överste Sabanjejev, Ivan Vasiljevitj
3:e jägarregementet
23:e jägarregementet (utom 1 kompani)
Sievska musketerarregementet I bataljon

Huvudstyrkan
Befäl: Generalmajor Alexejev

1 Kolonnen
Chef: generalmajor Jersjov
Tenginska musketerarregementet I bataljon
Navaginska musketerarregementet I bataljon
Revalska Musketerarregementet I bataljon

2 Kolonnen
Chef: generalmajor Gotovstov
Azovska musketerarregementet
Sevska musketerarregementet I bataljon

Reserven
Permska musketerarregementet I bataljon
Revalska musketerarregementet I bataljon
Mogilevska musketerarregementet

Samtidigt lät Kamenskij en styrka under ledning av generalmajor Anselm de Gibory bestående av ca 850 man gå över Sävarån vid ett färjeläger nordväst om Ytterboda för att anfalla de svenska styrkornas vänstra flank i Sävar.

Generalstabens karta

Karta över slagfältet

Föreningen Interaktiv Historia
E-post: info@interaktivhistoria.se   Telefon: 070/6438880
Generalsvägen 31, 918 32 Sävar